Hogeschool van Amsterdam

Community Care

Samenwerking formele en informele zorg

Laura is 45, woont in Amsterdam en heeft schizofrenie. Ze heeft voornamelijk contact met haar broer, die wekelijks boodschappen met haar doet. Laura voelt zich eenzaam, waardoor haar problematiek verergert. Hoe kun jij als professional het netwerk rond Laura versterken, zodat haar welzijn verbetert? In de minor Community Care leer je hoe je als formele zorgverlener samenwerkt met informele zorgverleners zoals Laura’s broer.

In grootstedelijke gebieden is sprake van een grote concentratie mensen met een zorgvraag. Het gaat daarbij vaak 
om mensen met een klein sociaal netwerk. En dat terwijl de overheid steeds meer verant-
woordelijkheid bij informele 
zorgverleners legt.

Past deze minor bij jou?

‘Goed samenspel tussen de verschillende vakken’, en ‘speelt goed in op de actualiteit’. Dit schrijven studenten in 
de minorevaluatie. Een student merkt op: ‘Aan het einde van de minor heb je goede kennis over community care’.
Daarvoor moet je echter wel hard werken, niet alleen individueel maar ook samen met anderen. Discipline om ook 
buiten de lesdag om aan de minoropdrachten te werken is daarom onmisbaar.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 oktober 2015

Research Award 2016