Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking

HvA-Domein-Sport-Mw-Ravensbergen-279x186

Jacomine Ravensbergen, decaan

Bewegen, sport en voeding spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven en welzijn. Dat vraagt om dynamische professionals die op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen. Daar leiden wij voor op. Hierbij staat kwaliteit centraal en daar horen drie kernwoorden bij: Vitaliteit, Ondernemen en een duidelijk Sportprofiel. Bewegen, Sport en Voeding biedt drie opleidingen: Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sport, Management & Ondernemen (SM&O) en Voeding en Diëtetiek. Het kenniscentrum BSV is de vierde pijler van de faculteit.

Vitaal

Door steeds te vernieuwen blijven de opleidingen sterk en gezond en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van de samenleving. Of dat nou gaat om bewegingsonderwijs op scholen, adviseren over een gezonde levensstijl en voeding of het organiseren van vitaliteit in de publieke en private sector.

Ondernemend

Bewegen, Sport en Voeding is ondernemend: medewerkers en studenten. Bij SM&O is dat uiteraard een belangrijk kenmerk van de opleiding. Maar ook bij Voeding wordt een ondernemende houding steeds belangrijker, door bijvoorbeeld de afstudeerrichting New Product Management en de privatisering van de diëtistenpraktijken.

Sportprofiel

BSV heeft echt een sportprofiel. Zo verwerven ALO en SM&O-studenten een licentie in een sport en kent de ALO een minor die opleidt tot sporttrainer of coach niveau 4. Ook voor studenten Voeding is sport een onderdeel van hun opleiding; ze kunnen bijvoorbeeld een postgraduate study sportdietetiek doen of binnen de minor Health Promotion een internationale fitnessopleiding volgen. TopCoach5, de hoogste opleiding voor trainers en coaches, is een van de paradepaardjes van BSV evenals de hechte samenwerking met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam en met de partners binnen het NISSI (Netherlands Insititute of Sport Science and Innovation) zoals de faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU en TNO, Sportartsengroep, VUmc en AMC op het gebied van Sportzorg.

Amsterdam

BSV heeft van oudsher een sterke binding met de regio Amsterdam. Ook de bedrijven en scholen waar onze stagiaires terechtkomen richten zich op de gemeente Amsterdam. Daardoor werken wij via stages en onderzoeken mee aan de invulling van Amsterdams beleid op het gebied van sport, bewegen, vitaliteit, overgewichtbestrijding et cetera. De faculteit richt zich ook specifiek op de grootstedelijke problematiek. Daarom doen studenten van de ALO bijvoorbeeld minimaal een van hun schoolstages op een echte Amsterdamse, multiculturele school en wordt de LIO-stage gecombineerd met een afstudeeronderzoek op een voor die school belangrijk maatschappelijk onderwerp.

Kenniscentrum BSV

Het Kenniscentrum BSV doet onderzoek, beantwoordt kennisvragen, verzorgt professionalisering en vertaalt kennis naar de praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is het project PLAYgrounds, dat door Mirka Janssen, een van onze promovendi, is ontwikkeld: een innovatieve inrichting van schoolpleinen om kinderen meer te laten spelen en bewegen, met een bijbehorende training van de klassenleraren. Het kenniscentrum ondersteunt scholen die PLAgrounds willen implementeren en gebruiken.

Het kenniscentrum is er om de in de lectoraten ontwikkelde kennis via professionalisering of implementatieondersteuning ter beschikking te stellen voor het werkveld. BSV heeft veel kennis ontwikkeld en verzameld over bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling van kinderen en de samenwerking tussen scholen, jeugdgezondheidszorg en de eerstelijnshulp. Maar ook over de inrichting van speelpleinen, leefstijlinterventies op scholen, voeding en diëtetiek, gewichtsmanagement, afvallen en de rol van eiwit, omgaan met over- en ondergewicht en het professionaliseren van sportverenigingen.

Samenwerken

De faculteit werkt - zeker in onderzoeksverband - veel samen met externe organisaties. Met scholen, via bijvoorbeeld de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar 15 basisscholen bijhoren. Of met de gemeente Amsterdam, Ajax, RIVM en TNO. Maar we doen ook veel samen met het bedrijfsleven, zoals Danone, Tromp Medical, Dietethiek en Vialente. The Muscle Preservation Study (oftewel: lose the fat, keep the muscle) is een onderzoek dat we samen met Danone en diëtistenpraktijk Vialente hebben uitgevoerd.

Samenwerken is voor ons een effectieve manier om kennis en ervaringen te delen en versterken via onderzoek en stages. Dat is verrijkend voor alle betrokken organisaties en voor onze studenten. Bij BSV staan we dan ook altijd open voor nieuwe ideeën en projecten.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 27 januari 2016