Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Niet alleen onderwijs, ook onderzoek is een primaire taak van de HvA, zo ook van de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Onderzoek gaat hier, anders dan op universitair niveau, primair uit van de beroepspraktijk. De focus ligt daarbij op evidence-based verbetering van die praktijk en voortdurende terugkoppeling naar het onderwijs.

De negen   lectoraten binnen het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek en projecten. De belangrijkste doelen van het praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek zijn:

  • kennisontwikkeling;
  • kennisgeleiding naar beroepspraktijk en maatschappij;
  • terugkoppeling van nieuwe kennis naar het onderwijs.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 1 februari 2016