Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden stage of afstudeeropdracht

Een stage- of afstudeeropdracht kunt u aanmelden in het stagesysteem Centuri of door een mail te sturen naar stage.voeding@hva.nl. Centuri is een relatiebeheersysteem waarin u zelf contactgegevens invoert en stage- en afstudeeropdrachten aanbiedt. Daarnaast kunt u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw indienen. Meld uw opdracht aan via Centuri. 

Vragen Centuri

Vragen over het aanmelden van stages of afstudeeropdracht in Centuri? Raadpleeg dan eerst de handleiding of neem contact op met het  stagebureau.

Stageperiodes 

Stages en afstudeeropdrachten zijn mogelijk in de volgende periodes:

1e semester: begin september t/m half januari (20 weken)
2e semester: begin februari t/m half juni (20 weken)

Een stage tijdens een minor vindt plaats tussen maart en juni en duurt 15 weken.

Stageschema

In het stageschema vindt u de mogelijkheden qua tijdspad om een stageopdracht bij u uit te voeren. Bekijk het stageschema.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 8 oktober 2015