Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM)

Het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) is het kenniscentrum voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de faculteit Business en Economie.

Via onderzoeksprojecten geeft CAREM antwoord op kennisvragen uit het bedrijfsleven en de maatschappij.

Onze lectoren en docentonderzoekers werken regelmatig intensief samen met bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast maakt CAREM zich hard voor de inbedding van de inzichten uit onderzoek in het onderwijs. Alleen zo valt te garanderen dat studenten met kennis van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied de arbeidsmarkt op zullen gaan.

Kijk voor meer informatie op www.carem.hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 3 februari 2016