Hogeschool van Amsterdam

Internationalisering

De faculteit Business en Economie van de HvA voert een actief internationaliseringbeleid. Onze internationale opleidingen zijn ondergebracht in de International Business School. De International Business School zorgt voor een optimalisatie van de internationale oriëntatie van HvA Business en Economie

Deze internationale oriëntatie houdt onder meer het volgende in:

Een aanbod van twee Engelstalige opleidingen, te weten International Business and Languages en International Business and Management Studies. Studenten van deze opleidingen zijn verplicht om een deel van hun studie en/of stage in het buitenland te doen. De studenten worden hierbij ondersteund door ons International Centre. Per jaar gaan ongeveer 350 studenten voor studie naar het buitenland.

Een aantal klassen is zeer internationaal door de instroom van de vele buitenlandse studenten. In totaal studeren bij HvA Business en Economie ongeveer 900 studenten met een buitenlandse nationaliteit. Het gaat dan zowel om studenten die hun hele studie bij ons doen, als om studenten die tijdens een uitwisseling slechts een half jaar of een jaar bij ons studeren. De studenten komen uit alle delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld Duitsland, China, Engeland, Kameroen en Mexico.

Wij vinden het belangrijk dat onze docenten verschillende culturele achtergronden hebben of internationale ervaring opdoen door het geven van gastlessen in het buitenland. Andersom hebben wij ook regelmatig gastdocenten uit het buitenland voor de klas. De International Business School beschikt over een groot aantal internationale docenten.

Wij hebben een ruim aanbod aan taalonderwijs: Chinees (Mandarijn), Japans, Duits, Frans, Spaans en Portugees. In samenwerking met partnerinstellingen zet HvA Business en Economie internationale projecten op. Studenten maken opdrachten in internationale competities of juist in samenwerking met studenten in het buitenland.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 3 februari 2016