Hogeschool van Amsterdam

Business en Economie

Onderwijspartner met ambitie

De faculteit Business en Economie biedt hoogwaardig economisch onderwijs en legt daarbij de focus op een uitgebreid relatienetwerk in binnen- en buitenland.

Op dit moment heeft de faculteit 13 bacheloropleidingen, leerroutes en afstudeerrichtingen, van algemeen economisch tot gespecialiseerd. Een deel van deze opleidingen is geheel Engelstalig.

Samenwerking en internationale oriëntatie

Beroepsperspectief en de arbeidsmarkt staan centraal bij de faculteit Business en Economie. Om studenten goed voor te bereiden op maatschappelijke ontwikkelingen onderhouden wij duurzame contacten met het bedrijfsleven. De faculteit Business en Economie is een belangrijke onderwijs- en kennispartner van bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio. Zo werken wij samen met de Universiteit van Amsterdam en delen wij kennis en faciliteiten. Bovendien kunnen onze studenten profiteren van optimale doorstroommogelijkheden.

De faculteit Business en Economie hecht veel waarde aan een internationale oriëntatie. Buitenlandse samenwerking is in de huidige maatschappij niet weg te denken. Ons buitenlandse relatienetwerk wordt intensief onderhouden en regelmatig uitgebreid. Studenten hebben hierdoor ruime mogelijkheden om in het buitenland te studeren en stage te lopen. Wij onderhouden goede contacten met meer dan 100 hogescholen en universiteiten in het buitenland. In sommige gevallen is het hierdoor mogelijk om een dubbeldiploma te behalen. Kijk bij internationalisering voor meer informatie. 

Ondernemerschap

Wij vinden het belangrijk dat studenten zich professioneel ontwikkelen en na de afronding van hun hbo-opleiding goede mogelijkheden krijgen om een eigen onderneming te starten. Ondernemerschap staat bij ons hoog in het vaandel. Studenten kunnen voor informatie, begeleiding en workshops terecht bij het Amsterdam Center voor Entrepreneurship (ACE). ACE stelt ambitieuze en ondernemende studenten in staat om in hun eigen onderneming af te studeren. Kijk op www.ace.hva.nl voor meer informatie.

Kennis delen

Een belangrijke doelstelling van de faculteit Business en Economie is het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis in de regio. Met behulp van een uitgebreid netwerk en het uitvoeren van toegepast onderzoek leveren onze lectoraten een belangrijke bijdrage aan kennisvermeerdering in organisaties, onderwijs en de regionale economische ontwikkeling. Meer informatie hierover is te vinden op www.carem.hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 7 oktober 2016