Hogeschool van Amsterdam

Secretaris van de hogeschool

Mw. drs. M.N. Lürsen (Maaike)

Mevrouw Lürsen is sinds september 2016 secretaris van de hogeschool. De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Als Chief Security Officer (CSO) is zij daarnaast verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de hogeschool.

Contactgegevens:

E-mail:              m.n.lursen@hva.nl

Secretariaat:    Tana Nguyen  
E-mail:             Secretariaat-secretaris@hva.nl
Telefoon:          +31 (0)20 525 6191

Maaike Lürsen
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 maart 2018