Hogeschool van Amsterdam

Declaraties CvB

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) op 11 mei 2015 besloten om per half jaar de individuele declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen.

De declaraties en de onderliggende bonnen worden steeds in mei (betreffende de tweede helft van het kalender jaar) en november (betreffende de eerste helft van het kalenderjaar) beschikbaar gesteld.

Samenvattend overzicht - UvA en HvA (2de helft 2015)

Declaraties HvA (2de helft 2015)

Declaraties UvA (2de helft 2015)

Samenvattend overzicht - UvA en HvA (1ste helft 2015)

Declaraties HvA (1ste helft 2015)

Declaraties UvA (1ste helft 2015)

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 juli 2016