Hogeschool van Amsterdam

Een thuiswedstrijd in een internationale omgeving

3 nov 2014 12:10 | Afdeling Communicatie

Vorig jaar ontwikkelden studenten van het MediaLAB een openbaar scherm waarop Indiase vrouwen ongewenste intimiteiten kunnen rapporteren. Onze studenten werkten toen samen, op afstand en via hoogwaardige videoconferencing, met studenten in Bangalore, India. Dit project, en de oplossingen die de studenten in beide landen hebben bedacht om de veiligheid van vrouwen te verbeteren, zijn wereldwijd geroemd op designblogs.

Dit project vind ik een aansprekend voorbeeld van internationalisation at home: een manier om binnen de eigen vertrouwde (Amsterdamse) omgeving buitenlandervaring op te doen. Er zijn nog andere voorbeelden. Zo is vorige week onze internationale minor City Marketing in Europe van het domein Economie en Management van start gegaan. Daarbij werken HvA-studenten op afstand, via een online forum, samen met studenten uit Barcelona en Parijs aan grootstedelijke profileringsvraagstukken. Erg mooi onderwijs en voor de studenten een bijzondere ervaring. 

Overbodig om te stellen, maar het is belangrijk dat wij onze studenten stimuleren en ze de mogelijkheden bieden om internationale ervaring op te doen. Een stad als Amsterdam is een hub in onze wereld zonder grenzen, een vaak inspirerende mengeling van talen en culturen, en iedereen die hier een beroep uitoefent doet dat dan ook als deel van een geïnternationaliseerde samenleving. Bovendien zal het diploma van onze studenten hen moeten kwalificeren op een internationale, Europese arbeidsmarkt.

Bij het opdoen van internationale ervaring moeten we niet uitsluitend denken in termen van verre of minder verre reizen, hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt. Voor internationalisering is het wellicht nog belangrijker dat we een internationaal studieklimaat uitbouwen aan onze hogeschool. Dát is voor mij Internationalisation at home. Zo bieden we alle studenten de kans om die ervaring op te doen, ook de studenten die niet in het buitenland kunnen of willen studeren.

De HvA biedt vele varianten op de hiervoor genoemde voorbeelden van een ‘internationale thuiswedstrijd’. Zo zien we dat meer en meer wordt gekozen voor de international classroom, waarbij studenten uit verschillende landen en culturen samen studeren en samen werken. Geslaagde voorbeelden hiervan zien we binnen uiteenlopende disciplines binnen de HvA; zoals Sports, Management and Business, de European School of Physiotherapy (Honoursprogramma) en International Business and Management Studies. En binnen ons Amsterdam Fashion Institute (AMFI) is er over de volle breedte een internationaal studieklimaat, waarbij een groot deel van de colleges, stof en communicatie in het Engels wordt aangeboden.

De plannen voor verdere internationalisering van ons onderwijs en de verdere doorvoering van internationalisation at home worden benoemd in het HvA-meerjarenbeleid (Instellingsplan) dat vanaf 2015 wordt ingevoerd. In het nieuwe Instellingsplan wordt onder meer beschreven dat er een Europees netwerk (Consortium) van samenwerkende instellingen wordt opgezet, zodat de uitwisseling van studenten en medewerkers efficiënter en transparanter kan verlopen. Dit omdat we op die manier goed inzicht hebben in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van onze partners. Met het leggen van de contacten en het voeren van gesprekken zijn we al begonnen. Daarbij gaan we er van uit dat ten minste drie opleidingen van de HvA al structurele contacten onderhouden met de betreffende partners én dat het gaat om partners die een vergelijkbaar palet aan opleidingen hebben (universities of applied sciences) en die vergelijkbare speerpunten als Urban Technology, Urban Management, Urban Vitality of Creative Industries hebben.

De grote rijkdom aan vormen van internationalisation at home biedt opleidingen de mogelijkheid om de vorm te kiezen die het best aansluit bij het eigen profiel en de eigen context. Denk daarbij aan het inzetten van buitenlandse docenten, participatie in internationale projecten, aanbieden van modules interculturele vaardigheden en binnen een opleiding bepaalde onderdelen richten op het internationaal vergelijken van een onderwerp.

Internationalisation at home is dus niet alleen van grote waarde voor het breed toegankelijk maken van een internationale ervaring, maar is het ook van waarde voor de verdere versterking van de  kwaliteit van ons onderwijs. Door intensief te gaan samenwerken met andere instellingen in Europa hebben we tevens de mogelijkheid om onze kwaliteitsstandaarden te vergelijken met die in andere delen van onze wereld. Belangrijk voor onze studenten, die werkzaam zullen zijn op een Europese arbeidsmarkt.