Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede: dr. Stan Majoor

De stad als experiment - de organisatie van stedelijke innovatie

Oratie

Stadslaboratoria zijn plekken waar burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen concrete leerervaringen opdoen in het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Ze passen in een tijd van zelfverzekerde steden die pragmatisch willen innoveren rond ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke thema’s.

Stan Majoor portret

Dr. Stan Majoor

We plaatsen het denken over de stad als laboratorium in een historische context en schetsen hoe deze plekken zich verder inhoudelijk en methodologisch moeten ontwikkelen om een meer inclusieve agenda van stedelijke innovatie vorm te geven.

Op dinsdag 4 oktober 2016 om 15.30 uur zal dhr. dr. Stan Majoor, Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen.

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
Voorzitter College van Bestuur

INSCHRIJVING

U kunt zich tot 3 oktober a.s. aanmelden via onderstaande button:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 augustus 2016