Hogeschool van Amsterdam

Basiselementen corporate

Logo

Het logo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bestaat uit het beeldmerk (geïnspireerd op de rivier de Amstel met een bruggetje er over) en het woordmerk; Hogeschool van Amsterdam (in het lettertype Centennial).   

Het is niet toegestaan om het logo na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken. Het HvA-logo bestaat alleen uit Hogeschool van Amsterdam (Nederlandse of Engelse variant), de faculteitlogo's zijn komen te vervallen. De tweede afzender staat los van het logo in Frutiger kapitaal. Meer informatie hierover bij 'tweede afzender' in onderstaande menu.

 Engelstalig logo

Voor Engelstalig materiaal wordt de Engelse variant van het logo gebruikt. Deze is aangepast en draagt uitsluitend de Engelstalige benaming. 

De Logo's, EPS, JPG en PNG bestanden (zipfile openen en uitpakken) 

  • De positie en plaatsing van het logo

De primaire positie van het logo bij corporate uitingen is linksboven. Bij de plaatsing van het logo moet rekening worden gehouden met de minimale witruimte om het logo heen. Het logo heeft ook een minimale afmeting.  

  • De kleur van het logo

De kleur van het logo is zwart. Een uitzondering mag worden gemaakt als het logo wordt geplaatst op een zwarte of donkere achtergrond. Het logo wordt dan in het wit gebruikt.

Lees meer over het logo (pdf) 

  • Logogebruik door derden

Aan het gebruik van het HvA logo door derden zijn  richtlijnen verbonden. 

 

Paars is de huisstijl kleur van de HvA en is ontleend aan de vermenging van de blauwe kleur van het water en het rood in het wapen van Amsterdam. Deze kleur wordt gecombineerd met grijs, zwart en wit, waarbij wit de boventoon voert. 

Het alleenrecht op de zogenaamde ‘faculteitkleuren’ komt te vervallen. Naast de HvA huisstijlkleur kan er gekozen worden uit het totale vastgestelde kleurenpalet. De subkleur kan gecombineerd worden met de kleuren van HvA algemeen (zie Kleur - HvA algemeen). Ook dan is wit de meest dominante kleur. 

Lees meer over "kleur" (pdf)

In corporate drukwerk wordt gebruik gemaakt van één lettertype; de Frutiger.

Typografie en digitale items

Voor de digitale huisstijl-items zoals een sjabloon voor een brief, e-mail, of een powerpoint presentatie, wordt Arial gebruikt. Op de website Open Sans.

Lees meer over "typografie" (pdf)

Naast de meer bekendere basiselementen in een huisstijl zoals het logo, typografie en kleur, kan er ook een designelement worden omschreven als basiselement. Dit designelement draagt bij aan de herkenning van de organisatie en zorgt er voor dat de huisstijl iets kenmerkender wordt. Als stijlelement voor de HvA is gekozen voor een eenvoudige driehoek. Een aantal driehoeken samen kunnen gezien worden als 'building blocks'. Je kunt er een vorm mee maken, vlakken invullen met de huisstijl-kleuren en er verschillende soorten fotografie in verwerken.

Lees meer over het designelement

De pay-off van de Hogeschool van Amsterdam is 'Creating Tomorrow'. Deze wordt weergegeven in de Frutiger Light in kapitalen. 'Creating Tomorrow' kan bij omslagen van brochures of folders gebruikt worden als een aanvulling op de titel. Mocht de titel zich daar niet voor lenen dan wordt de pay-off verplaatst naar de laatste tekstregel van het stramien. De pay-off kan ook in 60% zwart gebruikt worden. Mocht de pay-off half over een kleurvlak staan dan kan het percentage worden aangepast. 

In alle communicatie wordt het logo van de HvA geplaatst. Afhankelijk van de doelgroep komt daarbij de tweede afzender. Dit kan zijn de opleiding, het kenniscentrum, of bij interne communicatie, de faculteit. Hiermee komen de ‘faculteitlogo’s’ te vervallen. De tweede afzender staat los van het logo in Fruitger kapitalen. 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 februari 2017