Hogeschool van Amsterdam

mw.  B. Visser (Bente)

Projectondersteuner

Bente is per 1 januari 2016 werkzaam voor de lectoraten Armoede en Participatie / Legal management. HIerbij ondersteunt zij vooral bij de praktische zaken voor vergaderingen, planningen en website.