Hogeschool van Amsterdam

dhr.  mr. I. Timmer (Ivar)

Programmamanager Legal Management

Ivar Timmer is programmamanager en onderzoeker bij het lectoraat Legal Management. Na ruim 7 jaar als jurist in de beroepspraktijk te hebben gewerkt, werkt hij vanaf 2004 bij de Hogeschool van Amsterdam. Tot 2007 werkte hij als docent bij de opleiding HBO-Rechten, waarna hij deze functie combineerde met een functie als manager bij deze opleiding. Als docent schreef hij onder andere twee privaatrechtelijke studieboeken.

In de periode 2010-2012 werd hij projectleider van het ontwikkeltraject voor de master Legal Management, die in februari 2014 van start is gegaan. Sindsdien verricht hij vanuit diverse perspectieven ook onderzoek naar de organisatie van juridische dienstverlening. Hij is projectleider voor de arbeidsmarktonderzoeken die het onderzoeksprogramma (heeft) verricht voor, respectievelijk het landelijk opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening en het landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten. Samen met prof. dr. Rob van Otterlo schreef hij vanuit het lectoraat het inleidende boek Projectmanagement voor de rechtspraktijk. In augustus 2015 verscheen, samen met Nanda Goudswaard en Robbert Land, het boek  Organisatiewijs: wat elke juridische professional moet weten over het werken in, voor en met organisaties

Vanaf 2013 verricht hij vanuit het onderzoeksprogramma bij de Vrije Universiteit ook een promotieonderzoek naar het management van de juridische functie in organisaties (promotor prof. dr. Bert Niemeijer, bijzonder hoogleraar rechtssociologie VU/ rector Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen).