Hogeschool van Amsterdam

mw.  Y. Slaats (Yanti)

Onderzoeker Smart Urban Farming

Yanti is sinds 2014 als onderzoeker Circular Design & Smart Production werkzaam bij het Urban Technology onderzoeksprogramma van de faculteit Techniek. Ze verricht onderzoek op het gebied van smart urban farming: het met behulp van technologie verbouwen van voedsel in de stedelijke omgeving. Haar onderzoek gaat specifiek over de acceptatie en behoeften van de consument op dit gebied.

Sinds 2015 is zij als coördinator van het Digital Life lab werkzaam bij de faculteit Digitale Media en Creatieve industrie. Het Digital Life lab richt zich op digitale creatieve oplossingen voor het gezond en vitaal houden van bewoners van grootstedelijke gebieden.