Hogeschool van Amsterdam

dhr.  M.M. Rouvoet (Marten) BBE

Onderzoeker Klimaatbestendige Stad

Ing. Marten Rouvoet is sinds 2015 onderzoeker op het gebied van Urban Technology. Marten studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in het vakgebied watermanagement.
Begin 2015 heeft Marten, in het kader van zijn afstuderen, bij de gemeente Almere onderzoek gedaan naar klimaatadaptief inrichten. Hij heeft hiervoor een klimaatbestendige inrichting ontworpen voor de woonwijk de Achterwerf in Almere. De klimaatbestendige inrichting heeft hij vervolgens vergeleken met een traditionele inrichting. Zijn resultaten zijn door de gemeente Almere en de Hogeschool van Amsterdam als waardevol beschouwd.
Na Martens afstuderen heeft de Hogeschool van Amsterdam hem gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek naar de klimaatbestendige stad.