Hogeschool van Amsterdam

mw.  Dr. M. Levelt (Melika) MA, MSc

Projectleider Smart Mobility & Logistics

Melika werkt sinds 2012 bij Faculteit Techniek. Eerst als programmamanager van het onderzoeksprogramma Logistiek en sinds 2015 als projectleider van het UT-brede thema Voedsel in en naar de Stad. Melika is afgestudeerd als economisch geograaf (cum laude) met een extra specialisatiejaar milieugeografie en –planologie. Daarna volgde zij de eerstegraads lerarenopleiding aardrijkskunde en deed vervolgens promotieonderzoek naar de verbondenheid met Nederland van internationale handel in kleding, snijbloemen en high-tech consumentenproducten. Als postdoc onderzocht ze de legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Melika is gespecialiseerd in het doen van kwalitatief onderzoek en voelt zich het best in een multidisciplinair projectteam waarin ze verschillende invalshoeken voor het oplossen van een vraagstuk met elkaar kan verbinden. Voedsel in en naar de Stad is een thema dat zich bij uitstek leent voor zo’n multidisciplinaire aanpak. Logistiek, techniek, ruimte, duurzaamheid en economie komen hier samen. Het is dan ook een thema waar ze met veel plezier aan werkt met collega’s bij Hogeschool van Amsterdam, andere kennisinstellingen en partijen in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met bedrijven en overheden zoekt ze naar manieren om het stedelijke voedselsysteem te verduurzamen door voedselverspilling te verminderen, organische reststromen beter in te zamelen en gebruiken en voedselproductie weer sterker met de stad en de stedeling te verbinden. Daarbij is het de uitdaging logistieke, technische, ruimtelijke en organisatorische oplossingen te vinden die zowel goed voor bedrijven als voor mens en omgeving zijn.