Hogeschool van Amsterdam

dhr.  drs. M.A. Hoijtink (Marc)

Onderzoeker, docent

Marc Hoijtink studeerde sociologie (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam en maatschappelijk werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar bestuurlijke veranderingen in zorg en welzijn, New Public Management, burgerinitiatieven en samenwerking tussen mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en burgers.

Hij publiceerde in tijdschriften zoals Beleid en Maatschappij, Journal of Social Intervention, Bestuurskunde, Sociale Vraagstukken en Maatwerk. De komende jaren onderzoekt hij sociaal beleid en sociaal werk in buurten in de grootstedelijke context met een hoge concentratie van armoede, geweld, criminaliteit en gezondheidsproblemen. Hij is verbonden aan het lectoraat Outreachend werken en Innoveren van de Amsterdame Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en als docent aan de master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam.

Marc is lid van het landelijk onderzoeksnetwerk Reframing Public Professionalism (Universiteit van Utrecht) en Changing Welfare Regimes (Universiteit voor Humanistiek).