Hogeschool van Amsterdam

mw.  drs. M.A. Goede (Marieke)

Onderzoek- en onderwijsmedewerker

 

Als Hoio (hogeschool onderzoeker in opleiding) Community Care volgde Marieke de sociologische master Social Work and Social Problems in Urban Areas bij de UvA. Vervolgens was zij als onderzoeker betrokken bij het RAAK-project Boer & Zorg in samenwerking met Universiteit Wageningen. Inmiddels ligt haar interessegebied bij sociale netwerkversterking. Daarnaast begeleidt zij studenten bij het doen van onderzoek en is ze betrokken bij onderwijs over onderzoek.