Hogeschool van Amsterdam

dhr.  prof. dr. H.A.M. Daanen (Hein)

Hoogleraar Inspanningsfysiologie VU

Prof. Dr. H.A.M. Daanenstudeerde bewegingswetenschappen in Amsterdam. Bij de Universiteit Leiden specialiseerde hij zich in oppervlakte elektromyografie voor bewegingsanalyse. In 1991 startte hij werkzaamheden bij TNO waar hij functies bekleedde van management (afdelingshoofd) tot onderzoeker (principal scientist). Specialismen zijn 3D antropometrie (toepassingen in maatvoering van kleding) en thermofysiologie (warmtehuishouding in beschermende kleding). Hij heeft ongeveer 80 wetenschappelijke publicaties op zijn naam (H-index 19). Hein combineert zijn werk met een hoogleraarschap bij TNO (sinds 2003) en lectoraat aan het Amsterdam Fashion Institute van de hogeschool van Amsterdam (sinds 2013). Hein is getrouwd en heeft twee kinderen.