Hogeschool van Amsterdam

mw.  E.M. Admiraal (Esmee)

HOIO (Hogeschool Onderzoeker in Opleiding)

Vanaf september 2014 is Esmee werkzaam bij het lectoraat Armoede en Participatie als HOIO. Ze is in juli 2014 afgestudeerd aan het HvA in pedagogiek. De kennis die in de opleiding is opgedaan over gedrag en het ecologische systeem komt van pas bij het lectoraat. Tijdens stage heeft ze ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren met schulden.
Ze doet dit schooljaar de premaster Forensische orthopedagogiek waar onder andere kennis wordt opgedaan over leerontwikkelingen.
Esmee werkt drie dagen per week aan het onderzoek Good Practices en een onderzoek naar de positie van de schuldhulpverlener in de wijkteams.