Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Centrale Diensten

Administratief Centrum

Het Administratief Centrum van de Hogeschool van Amsterdam kent drie onderdelen: FA (Financiële Administratie), CSA (Studentenadministratie) en PSA (Personeels- en Salarisadministratie).

Betalingen tussen studenten en HvA

Meer informatie over betalingen (bijvoorbeeld collegegeld, cursusgeld of excursies) en restituties (bijvoorbeeld na uitschrijving of bij declaraties) is te vinden op een speciale subsite van de financiële administratie.

plus

Contactgegevens AC

Deze website bevat alleen contactgegevens. Voor meer informatie over het Administratief Centrum, de afdeling Personeels- en Salarisadministratie (PSA) en over declaraties kunnen medewerkers van de HvA terecht op het intranet van de HvA: start.mijnhva.nl.

N.B.: Voor het intranet van de HvA moet ingelogd worden met HvA-ID (de gebruikersnaam en het wachtwoord die ook gebruikt worden voor XP, BSCW, e.d.). Bezoekers van deze webpagina die geen medewerker zijn van de HvA en die niet over een HvA-ID beschikken, hebben geen toegang.

 

Afdeling Administratief Centrum
Adres Bezoekadres:
Locatie Leeuwenburg
Weesperzijde 190
Amsterdam
Postadres:
Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Contact:
Telefoon Servicedesk AC: 020 595 27 00
Telefoon Secretariaat AC: 020 525 59 74
Email: servicedesk-ac@hva.nl
Financiële Administratie (FA)
De financiële administratie zorgt voor een centrale verwerking van alle financiële transacties. Daaronder vallen de betalingen van declaraties en inkoopfacturen, en het aanmaken en verzenden van uitgaande facturen. Verder de toerekening van andere opbrengsten en kosten aan instituten en afdelingen, zoals bijvoorbeeld rijksbijdragen collegegelden en personeelskosten. Dit resulteert in een maandelijkse financiële rapportage waarin de werkelijke opbrengsten en kosten worden geconfronteerd met de gebudgetteerde opbrengsten en kosten, en aan het einde van het jaar in de formele jaarrekening.
Hoofd Timmers, M. (Maarten),
e-mail: m.timmers@hva.nl
   
Studentenadministratie (CSA)
Backoffice voor alle werkzaamheden die betrekking hebben op het zo optimaal laten verlopen van het inschrijvingsproces en het juist en volledig aanleveren van bekostigingsgegevens. SDB beheert het Hogeschool Studenten Administratiesysteem (HSA) en daaraan verwante applicaties en beheert de daarin opgenomen gegevens. Daarnaast verzorgt SDB de aanlevering van studentengegevens ten bate van management informatie; ondersteunt en geeft instructies aan eindgebruikers en levert het studenten gegevens aan interne en externe instanties.
Hoofd Spreij, E.G. (Els),
e-mail: e.g.spreij@hva.nl
   
Personeels- en Salarisadministratie (PSA)
Hoofd Personeel- en Salarisadministratie Moorman, J.H. (Jan),
e-mail: j.h.moorman@hva.nl
   
Hoofd Salarisadministratie Hautvast, A. (Alexander),
e-mail: a.hautvast@hva.nl
   


Bureau Nieuwbouw

Bureau Nieuwbouw realiseert onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur de Amstelcampus, een open stadscampus aan de kop van de Wibautstraat. De Amstelcampus is de hoofdlocatie van de HvA. In 2018 werken, studeren, wonen en recreëren hier circa 30.000 studenten en medewerkers. Medio 2013 zijn 5 van de 7 gebouwen van de Amstelcampus in gebruik.

Naast de onderwijsgebouwen maken ook studentenwoningen, sportvoorzieningen, parkeergarages en openbare pleinen deel uit van de campus. Bureau Nieuwbouw realiseert het Programma Amstelcampus in nauwe samenwerking met de gebruikers (domeinen) en de toekomstig beheerders (Facility Services en ITS). Hierbij is er veel aandacht voor de communicatie naar medewerkers, studenten, de omgeving, buurtbewoners en de gemeente.

Onderwijsclustering biedt vier belangrijke voordelen:

  1. Door concentratie ontstaat een multidisciplinaire omgeving die de inhoudelijke ambities (innovatie en urbanisatie) van de HvA ondersteunt. Ook draagt concentratie bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het studiesucces.
  2. Onderwijsclustering vergroot de aantrekkingskracht op het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, versterkt de relatie met regionale kennispartners en levert daarmee een bijdrage aan de economische en culturele welvaart van de regio.
  3. Clustering biedt meer mogelijkheden om groei en krimp van studentenaantallen en medewerkers binnen de domeinen op te vangen. Door flexibiliteit in de gebouwen en gezamenlijk gebruik van ruimten worden verhuisbewegingen tot een minimum beperkt.
  4. De campussen vergroten de zichtbaarheid en uitstraling van de HvA en versterken de strategische positie van de hogeschool in en voor Amsterdam.
plus

Contact Bureau Nieuwbouw

Bureau Nieuwbouw is gevestigd aan de Roetersstraat 31 (4e verdieping) en werkt nauw samen met de afdeling HuisvestigingsOntwikkeling van de UvA.

Meer informatie?

Bekijk www.hva.nl/amstelcampus of bel (020) 595 39 02.

 

Facility Services

Facility Services is binnen de Hogeschool van Amsterdam verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan onderwijsfaciliteiten (onderwijslogistiek, onderwijszalen, beheer en inrichting, audiovisuele apparatuur) en faciliteiten in en om de gebouwen (catering, schoonmaak, beveiliging, zaalbeheer, klein onderhoud, fiets- en terreinbeheer, post en repro). Maar ook huisvesting (vastgoed en onderhoud, veiligheid, verhuizingen en projecten) en inkoop (bestellen, inkopen en aanbestedingen).

De servicedesk van Facility Services is het centrale punt voor het aanvragen van dienstverlening, het melden van storingen en klachten en het stellen van vragen.

plus

Contactgegevens FS

Adres Postadres
Hogeschool van Amsterdam
Facility Services
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Bezoekadres
Hogeschool van Amsterdam
Locatie Leeuwenburg
Weesperzijde 190
telefoon: 020 595 11 11
Contact Servicedesk FS
020 – 595 1144  
Secretariaat FS
020 – 595 3075  
   


ICT Services

ICT Services (ICTS) is de ICT-organisatie binnen de Hogeschool van Amsterdam. ICTS is verantwoordelijk voor het leveren van de gemeenschappelijke ICT-basisdiensten en het beheer en onderhoud van de technische ICT-infrastructuur. Deze diensten worden, op basis van een Dienstencatalogus, verzorgd voor het onderwijs, de Centrale Diensten en stafafdelingen en bedienen ruim 45.000 studenten en 3000 medewerkers.

Studenten en medewerkers kunnen terecht bij de Servicedesk ICTS voor ondersteuning op het gebied van ICT-voorzieningen.

plus

Contactgegevens ICTS

Adres Bezoekadres:
Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
Postadres:
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Website start.mijnhva.nl
- toegang met je HvA-ID en wachtwoord
Servicedesk ICTS Telefoonnummer: 020 595 1144
E-mail: Servicedesk-ICTS@hva.nl
Twitter: @HvA_Student
Secretariaat Telefoonnummer: 020 595 3864
E-mail: secretariaat-icits@uva.nl


Studentenzaken

Studentenzaken (SZ) is een HvA-brede dienst die studenten en aspirant-studenten ondersteunt en begeleidt. Aspirant-studenten kunnen bij Studentenzaken terecht voor voorlichting over studies en informatie over aansluiting van de vooropleiding op de gekozen studie. Daarnaast kunnen aspirant-studenten voorbereidende trajecten volgen. Voor zittende studenten biedt Studentenzaken studie- en keuzeondersteuning en allerlei student- en studievoorzieningen.
Handige links

plus

Contactgegevens SZ

De dienst Studentenzaken (SZ) van de Hogeschool van Amsterdam biedt producten en diensten aan ter aanvulling en ondersteuning van de domeinen. Dit betreft instroom- en onderwijsactiviteiten.
Deze producten en diensten zijn gericht op (potentiële) studenten en de studieloopbaan van de student. Studentenzaken biedt en ontwikkelt de verschillende activiteiten in samenhang met elkaar aan.

Contactgegevens

De HvA Bibliotheek

Samen met de Universiteitsbibliotheek van de UvA vormt de HvA Bibliotheek de dienst Bibliotheken HvA en UvA. De HvA Bibliotheek verzorgt de informatievoorziening voor studenten, docenten en onderzoekers en biedt:

  • Informatie in de breedste zin van het woord: boeken en tijdschriften maar ook toegang tot databanken, e-books, e-journals, webcolleges, multimediatoepassingen, etc.
  • Advies: studenten, docenten en onderzoekers kunnen bij de informatiespecialisten van de bibliotheek terecht voor vragen over zoeken en vinden van informatie en het doen van e-onderzoek. De Bibliotheek geeft ook trainingen over het vinden van betrouwbare informatie.
  • Een stimulerende leeromgeving: Op acht locaties van de HvA biedt de Bibliotheek studieplekken, projectwerkplekken, stiltewerkplekken, leestafels en deskundig persoonlijk advies ter plaatse
  • Digitale diensten: opslag en beheer van scripties en publicaties in de HvA Kennisbank, beheren van referenties met tools zoals RefWorks en een zoekmachine voor het zoeken naar informatie in diverse databanken
  • Floor: de Bibliotheek organiseert het leercentrum van de HvA in het Kohnstammhuis, met workshops en debatten, broedplaatsen en arena, tentoonstellingen en koffie.

Zie voor meer informatie en contacten: www.bib.hva.nl.