Zoeken
Loading
Open Dag

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie leer je psychologische kennis toe te passen op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen, en wat en wie allemaal van invloed is op hun denken, doen en voelen. Je krijgt een goede theoretische kennisbasis en leert die kennis toepassen op situaties die om een verandering, een oplossing of een andere benadering vragen.

De stadse realiteit van Amsterdam is waar je je lesstof toepast. Op die manier word je voorbereid op je werkomgeving van morgen. Het gereedschap dat je daarvoor aangereikt krijgt, zijn vaardigheden als coachen en begeleiden, trainen, voorlichten en adviseren. Praktijkervaring krijg je tijdens samenwerkingsprojecten, trainingen en werkgroepen. Omdat de praktijkcomponent een belangrijk deel van de opleiding is, loop je al in het eerste jaar stage.

Toegepaste Psychologie iets voor jou?

TP intro webcollege

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen? Houd je van de dynamiek van een multiculturele stad? Dan is Toegepaste Psychologie wellicht geschikt voor jou. Deze opleiding verwacht van je dat je je kunt verplaatsen in andermans situatie en dat je probeert met anderen mee te denken. Daarnaast heb je interesse in het effect dat het leven in een grote stad op het gedrag van mensen heeft.

Numerus Fixus

Toegepaste Psychologie is een populaire opleiding met meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus ingesteld: een beperkt aantal plekken. Dit betekent dat er geloot wordt. Om aan de loting deel te nemen, moet je je voor 1 mei inschrijven via Studielink. Vraag ruim op tijd je DigiD aan, we adviseren je dit te doen voor 1 april. We raden je ook aan om je alvast goed te oriënteren op een alternatief, voor het geval je wordt uitgeloot. Bekijk de toelatingseisen voor meer informatie over de numerus fixus.

Toegepast psycholoog

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan in één van de vier werkveldroutes: Onderwijs en Ontwikkeling, Consument en Maatschappij, Arbeid en Organisatie en Gezondheid, Zorg en Welzijn. Je kunt zowel maatschappelijke als commerciële functies vervullen. Voorbeelden van functies zijn preventiewerker, voorlichter, trainer in sociale vaardigheden, coach en personeelsadviseur. Kijk voor meer voorbeelden onder Beroepen/werkveld.


Video: Studenten aan het woord.

Focus op grootstedelijke thematiek

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je midden in Amsterdam, een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je geregeld in contact met het Amsterdamse werkveld, door ontmoetingen met gastdocenten en tijdens de stages die je loopt. De kennis die je opdoet wordt steeds toegepast op je studie-omgeving. Hierdoor sta je voortdurend in aanraking met actuele thema’s en het leven in de stad.

Webcollege grootstedelijke thematieken

In een introducerend college verpakt als onderwijsexperiment legt één van de docenten Toegepaste Psychologie uit hoe deze grootstedelijke thematieken verweven zijn binnen de vier verschillende werkvelden. Dit college bespreekt per werkveld wat er in de grote stad gebeurt en hoe jij als toekomstig toegepast psycholoog hiervan kan profiteren.

Bekijk het webcollege grootstedelijke thematieken

Video: Docenten aan het woord.

Studiekeuze
Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Je onderzoekt je interesses, talenten en mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school, bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.