Zoeken
Loading
Open Dag

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Als je voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) kiest, dan kies je voor mensen. Bij SPH gaat het over de kwetsbare groepen in onze samenleving en mensen die anders zijn. Mensen van jong tot oud die, soms tijdelijk, begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Je krijgt vakken als (Ortho)Pedagogiek, Psychologie, Psychiatrie, Sport en Spel en Drama, maar ook vakken als Gesprekstraining en Methodiek. Tijdens stages, onderzoeksopdrachten en projecten leer je samenwerken, leiding geven, programma’s te ontwikkelen en plannen.

SPH iets voor jou?

Als SPH’er heb je inlevingsvermogen, ben je maatschappelijk betrokken en kun je goed omgaan met mensen. Je weet wat doorzetten is, je hebt gevoel voor rechtvaardigheid en je bent integer. Herken je jezelf hierin? Dan is deze opleiding wellicht geschikt voor jou.

Sociaal pedagogisch hulpverlener

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan in het werkveld van de sociaalpedagogische hulpverlening. Je werkt als SPH’er binnen de woon- en leefsituatie van je cliënt. Je bent werkzaam in de verslaafdenopvang, een orthopedagogisch centrum, een jeugdgevangenis, een psychiatrische instelling, een ziekenhuis, een woonbegeleidingscentrum of een gezinshuis, maar je kunt ook met verstandelijk gehandicapten of ouderen aan de slag. Soms kom je bij mensen thuis. Je signaleert, observeert en analyseert problemen van een cliënt en begeleidt bij het oplossen. De belangrijkste taak is de cliënt helpen zelfstandiger te worden. Onder Beroepen/werkveld vind je voorbeelden van taken en functies van afgestudeerde SPH’ers in de praktijk.


Video: Studenten aan het woord.

Studiekeuze
Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Je onderzoekt je interesses, talenten en mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school, bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.