Zoeken
Loading
Open Dag

Leraar Pedagogiek

Officiële naam: Leraar Pedagogiek Tweedegraads

Hoe creëer je een veilig klassenklimaat met oog voor de talenten van de leerlingen? Hoe ontwikkel je inspirerende lessen/trainingen met aandacht voor de koppeling tussen de beroepspraktijk van het mbo en de theorie? En hoe begeleid en coach je jongvolwassenen om het beste uit zichzelf te halen? Bij de opleiding tot Leraar Pedagogiek leer je hoe je zoiets met succes aanpakt. Na vier jaar ben je een expert in de pedagogische werkvelden van het mbo. Als tweedegraads leraar geef je mbo-leerlingen onderwijs in de agogische vakken en begeleid je hen op pedagogisch vlak.

Leraar Pedagogiek iets voor jou?

Van een leraar pedagogiek verwachten we dat deze niet alleen kennis heeft op het gebied van opvoeden, maar vooral dat hij deze kennis op een aantrekkelijke en didactisch verantwoorde wijze kan overdragen. Houd je van afwisseling en vind je het leuk om jouw kennis op leerlingen over te brengen en anderen te helpen met hun problemen? Dan is de opleiding leraar pedagogiek misschien iets voor jou. Om vast te stellen of deze opleiding echt goed bij je past, voeren wij een studiekeuzegesprek met je.

Allround professional

Studenten in het mbo begeleiden in hun ontwikkeling is een boeiend vak. Als leraar pedagogiek begeleid je deze studenten in hun leerontwikkeling en op het pedagogische vlak. Maar de opleiding tot leraar pedagogiek omvat meer dan leraar worden alleen. Je wordt een allround professional, die naast het competentiegerichte begeleiden van studenten, inzetbaar is bij schoolloopbaanbegeleiding, beroepspraktijkvorming (stages), onderwijsontwikkeling en het begeleiden van collega’s en examinering.

Werkveld leraar pedagogiek

De lerarenopleiding Pedagogiek bereidt je voor op het docentschap voor de (ped)agogische beroepsopleidingen in het mbo (ROC’s). Ook buiten het onderwijs zijn er mogelijkheden, zoals het verzorgen van trainingen, het begeleiden van opleidingstrajecten of het ontwikkelen van lesmateriaal.

Studievoorlichting

Wil je meer weten over de opleiding Leraar Pedagogiek? Neem dan contact op met de afdeling Studievoorlichting. Studievoorlichting is bereikbaar op studievoorlichting@hva.nl en (020) 599 5422.

Studiekeuze

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juist plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap
doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school bij je keuzeproces. Zij kunnen je
zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.