Zoeken
Loading
Open Dag

Leraar Maatschappijleer

Officiële naam: Leraar Maatschappijleer Tweedegraads

Wat is de rol van de social media bij The Arab Awakening? En wat zijn de gevolgen van de crisis? Bij de studie voor leraar maatschappijleer denk je na over dit soort vragen. Je leert hoe de democratie werkt en hoe de politieke besluitvorming plaatsvindt. Als leraar maatschappijleer leer je jongeren anders te kijken naar de wereld om hen heen. Kritisch, met meer begrip en inzicht, en vanuit verschillende perspectieven. Zo maak je bewuste wereldburgers van ze.

Leraar Maatschappijleer iets voor jou?

Voel je je betrokken bij wat er in de wereld gebeurt? Volg je het nieuws, sta je open voor andere meningen en ga je het debat niet uit de weg? Vind je het bovendien leuk om met jongeren te werken en ze anders te laten kijken naar de wereld om hen heen? Dan is de opleiding Leraar Maatschappijleer misschien iets voor jou. Om vast te stellen of deze opleiding echt goed bij je past, voeren wij een studiekeuzegesprek met je.

Vakinhoud van de studie

In het HvA curriculum is ieder studiejaar onderverdeeld in vier onderdelen: werkplekleren, metawerk, vakinhoud en algemene beroepsvoorbereiding. Onder ‘Studieprogramma‘ vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in de vier studiejaren volgt. De onderwijsteams stellen de uiteindelijke programma’s vast.

Studiekeuze

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juist plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap
doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school bij je keuzeproces. Zij kunnen je
zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.