Zoeken
Loading
Open Dag

Studieprogramma

In het kernprogramma in het eerste jaar doe je kennis en beroepsvaardigheden op die je helpen je te ontwikkelen tot een breed inzetbare interactieve mediaprofessional. Je leert actuele praktijkopdrachten te bekijken vanuit het oogpunt van de producent, de gebruiker en de consument. Je maakt een marketingplan, ontwerpdocumenten voor digitale applicaties, projectplanningen en begrotingen. Je werkt samen met mensen uit de verschillende interactieve mediadisciplines, zoals online marketing, visuele communicatie en interaction design. Je verdiept of verbreedt je kennis in de hoofdfase (tweede en derde jaar) en de afstudeerfase (vierde jaar).

Jaar 1: propedeuse

Het eerste jaar is een kennismakingsjaar met de wereld van interactieve media. Je leert te denken als een ontwerper. In vakken en projecten leer je meer over de inhoud van je studie en ontdek je de verschillende kanten van interactieve media. Vakken gaan onder andere over ontwerp, techniek, interactie, maar ook over strategie en cultuur. Samen met medestudenten werk je aan diverse projecten, bijvoorbeeld voor een echte opdrachtgever uit het werkveld. Gaandeweg ontdek je waar jouw talenten en ambities liggen.

Propedeuse

Propedeuse

Doorstromen naar het tweede studiejaar
Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Jaar 2 en 3: verder verdiepen

Het tweede en het derde jaar van de opleiding noemen wij ook wel de hoofdfase. In deze fase volg je zowel kernvakken als vakken waarin jij je verder wilt verdiepen en/of verbreden. We noemen dit de ‘profileringsvakken’. Voorbeelden van kernvakken uit het tweede jaar zijn Informatiearchitectuur, Strategische Media, Research for Design en Cultuur en Media. Voorbeelden van profileringsvakken uit het tweede jaar zijn Online Marketing, Visuele Communicatie, Vorm en Interactie en Server Side Scripting.

Ook werk je in deze studiejaren in teamverband aan een praktijkopdracht voor een externe organisatie of bedrijf. Dit projectwerk geeft je de kans om je kennis en beroepsvaardigheden in de praktijk te brengen. In een multidisciplinair team met medestudenten werk je aan beroepsproducten en een eindproduct. Bijvoorbeeld: een nieuwe website met social media-applicaties voor het BackStage Hotel in Amsterdam, het opnieuw designen van bestaande websites (redesign) of het ontwerpen van een mobiele tour door de binnenstad van Amsterdam.

Verdieping 1

Verdieping 1

Verdieping 2

Verdieping 2

Jaar 4: afstudeerfase

In je vierde jaar werk je heel zelfstandig en zo veel mogelijk in samenwerking met de beroepspraktijk. Je verdiept je kennis en vaardigheden met je afstudeerstage en vervolgens met een afstudeerproject. Als afstudeerproject werk je bijvoorbeeld een interactief mediaconcept uit. Of je schrijft een scriptie over een actueel onderwerp uit de praktijk van interactieve media. Je persoonlijke afstudeerbegeleider ondersteunt je hierbij op inhoudelijk en procedureel niveau. Je sluit je studie af met je afstudeersessie. In deze sessie presenteer je jezelf als een startend beroepsbekwame interactieve mediaprofessional. Dat doe je aan de hand van een onderwerp uit de beroepspraktijk, waar jij een visie op hebt.

Afstudeerjaar

Afstudeerjaar

Contacturen
De opleiding CMD biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo’n 40 uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Studie Loopbaan Coaching (SLC)

Een studieloopbaancoach is een CMD-docent die studenten coacht gedurende zijn studieloopbaan. De Studie Loopbaan Coaching sluit aan bij de zogenaamde pijlers van de opleiding CMD: competentiegericht, vakgericht, projectgericht en interdisciplinair. Dat betekent dat de coaching gericht is op:

CMD-studenten dienen over een juiste mindset te beschikken om op bovenstaande manier te leren werken: pro-actief, verantwoordelijk, innovatief, flexibel en het beste werk willen leveren. Het SLC-traject staat in dienst van de verwerving van deze mindset en de juiste competenties.

Studieloopbaanbegeleiders zijn in de eerste plaats coaches die begrip en onbegrip kunnen tonen en studenten een spiegel voorhouden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Reflectie op de eigen ontwikkeling staat centraal. Elke CMD-student krijgt vier jaar een studieloopbaancoach naast zich die hem helpt zich optimaal te ontwikkelen tot een authentiek en volwassen CMD’er die startbekwaam is aan het eind van de studie en zijn werkzame leven invulling kan geven.