Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Voeding en Diëtetiek

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor de vooropleiding gelden geen specifieke aanvullende eisen.

Voor de nieuwe profielen havo en vwo gelden ook geen aanvullende eisen. Houd er wel rekening mee dat als je geen scheikunde in je vakkenpakket hebt, je je kennis op dit gebied in het eerste jaar van je studie (of ervoor) moet bijspijkeren.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding Voeding en Diëtetiek​.

Voor afgestudeerden hbo of wo is er eventueel de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen. De examencommissie van de opleiding bepaalt eventuele vrijstellingen op individuele basis.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentenzaken vragen om je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen NT2-II. 

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren. Je kunt ook vakken volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan indien je deze nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Bekijk alle voorbereidende HvA-cursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 11 oktober 2017