Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Voeding en Diëtetiek

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2017 voor studiejaar 2017-2018. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student bij Voeding en Diëtetiek. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding. Bovendien maak je kennis met de docenten en je toekomstige medestudenten.

Na aanmelding via Studielink ontvang je van Voeding en Diëtetiek een uitnodiging voor een Studiekeuzecheck en een digitale vragenlijst. 

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de studiekeuzecheck lees je enkele pagina’s lesstof. Ook maak je een huiswerkopdracht die je voorafgaand aan de studiekeuzecheck digitaal inlevert.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen. Bekijk hieronder het programma.

Programma

9:30 inloop
10:00 hoorcollege 'Berekenen van energiebehoefte en voedingswaarde'
11:30 werkcollege
12:30 pauze
13:30-15.30 toets en schrijfopdracht
15.00-17.00 napraten met Voeding-studenten

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

  • dinsdag 11 april 2017
  • maandag 10 juli 2017
  • woensdag 12 juli 2017
  • dinsdag 22 augustus 2017 (alleen indien je na 1 mei 2017 bent geswitcht van studiekeuze) 

 

Twee weken na de studiekeuzecheck ontvang je een schriftelijk studiekeuzeadvies. Het advies is positief als je voor de toets een voldoende haalt. Wanneer je voor de toets een onvoldoende haalt, ontvang je een negatief advies. Het is belangrijk dat je voor jezelf bedenkt wat de oorzaak van je onvoldoende kan zijn en dat je je kans op studiesucces inschat, voordat je de inschrijving voor Voeding en Diëtetiek vervolgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3 april 2017