Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Voeding en Diëtetiek

In jaar 4 loop je stage en ga je afstuderen. Het werkterrein van afgestudeerden van de vier opleidingen “Voeding en Diëtetiek” uit Amsterdam, Den Haag, Groningen en Nijmegen bevindt zich van oudsher grotendeels binnen de gezondheidszorg. Steeds meer afgestudeerden zoeken én vinden hun toekomstig werkterrein echter buiten de gezondheidszorg.

SEMESTER 7: STAGE

Tijdens de opleiding Voeding en Diëtetiek leer je omgaan met beroepsproblemen en beroepssituaties uit zowel het paramedische als het voedingskundige (niet-paramedische) werkveld. Door stages in het werkveld krijg je de gelegenheid de opgedane theorie en beroepsvaardigheden te oefenen en toe te passen in de praktijk. 

Ook voor stage en afstuderen moet je aan bepaalde instapvoorwaarden voldoen. Het digitale stagesysteem van de opleiding biedt een overzicht van alle aangeboden opdrachten voor stages en afstuderen. Hieruit maak je zelf een keuze. Je mag ook zelf een stageplaats zoeken in overleg met de stagecoördinator.

SEMESTER 8: AFSTUDEREN

Het afstudeerproject vormt een belangrijk onderdeel van de hoofdfase. Door middel van een afstudeerproject profileer je je in een bepaald segment van het beroepenveld. Je ontwikkelt beroepscompetenties op het hoogste niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

De algemene doelstelling van het afstudeerproject is dat je zelfstandig, methodisch en systematisch een relevant beroepsvraagstuk analyseert en onderzoekt voor het domein Voeding en Voedsel. De uitkomsten verantwoord je onder andere in de vorm van een scriptie en presenteer je tijdens een individueel eindassessment.  

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 31 augustus 2017