Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Toegepaste Wiskunde

Na de succesvolle afronding van de opleiding Toegepaste Wiskunde mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 35168. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Toegepaste Wiskunde, de zogeheten CROHO-naam.

Meer informatie over de bachelortitel vind je op www.hva.nl/bama/bachelors.htm . Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling studievoorlichting: telefoon: 020 - 525 67 77, e-mail: studievoorlichting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 september 2016