Hogeschool van Amsterdam

Toegepaste Psychologie

Bachelor, voltijd

De opleiding Toegepaste Psychologie draait om mensen, hun gedrag en hun omgeving. Je leert het gedrag van mensen begrijpen en hoe je dit kan beïnvloeden. Het grootstedelijke karakter van Amsterdam is zoveel mogelijk verwerkt in de lesstof. Hierdoor word je een toegepast psycholoog die in kan spelen op grootstedelijke psychologische vraagstukken.

Toegepaste Psychologie wat voor jou?

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen? Houd je van de dynamiek van een multiculturele stad en heb je interesse in het effect dat het leven in de stad op het gedrag van mensen heeft? Kun jij je verplaatsen in andermans situatie en denk je met anderen mee? Dan is Toegepaste Psychologie wellicht geschikt voor jou.

Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een van de vier werkvelden. Je kunt vanaf het derde jaar kiezen voor: Consument en Maatschappij, Onderwijs en Ontwikkeling, Arbeid en Organisatie of Gezondheid, Zorg en Welzijn.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Naast de contacturen besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Lees meer

Een afgestudeerd toegepast psycholoog draagt bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Voorbeelden van functies die je als toegepast psycholoog kunt vervullen zijn; (beleids)adviseur, trainer, marktonderzoeker, preventiewerker, toegepast arbeidspsycholoog, medewerker werving- en selectiebureau, assistent-psycholoog, mediator, loopbaanbegeleider en jongerenhulpverlener.

Lees meer

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket.

Lees meer

Numerus fixus: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen, daarom wordt er geloot voor deze opleiding.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht