Hogeschool van Amsterdam

Toegepaste Psychologie

Bachelor, voltijd

Een toegepast psycholoog werkt met mensen, hun gedrag en hun omgeving. Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je het gedrag van mensen kan begrijpen en beïnvloeden. Het grootstedelijke karakter van Amsterdam is zoveel mogelijk verwerkt in de lesstof. Hierdoor kan je als toekomstig toegepast psycholoog inspelen op grootstedelijke psychologische vraagstukken.

Bekijk video's over Toegepaste Psychologie

Bekijk hier de langere video's.

Toegepaste Psychologie wat voor jou?

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen? Kun je je verplaatsen in andermans situatie? Houd je van de dynamiek van een multiculturele stad? Heb je interesse in het effect dat het leven in de stad op het gedrag van mensen heeft? Dan is Toegepaste Psychologie wellicht geschikt voor jou.

Toegepaste Psychologie is een uitdagende en sociale opleiding. Je ontwikkelt je talenten en leert om duurzaam in te spelen op gedragsvraagstukken. In de inhoud en opzet van het onderwijs vind je het grootstedelijke karakter van Amsterdam en een internationale oriëntatie.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, trainingen en studieloopbaanbegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is ca. 15. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Een afgestudeerd toegepast psycholoog draagt bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Voorbeelden van functies die je als toegepast psycholoog kunt vervullen zijn: medewerker werving- en selectiebureau, (beleids)adviseur, toegepast arbeidspsycholoog, trainer, marktonderzoeker, preventiewerker, jongerenhulpverlener, mediator, loopbaanbegeleider en assistent-psycholoog.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket.

Lees meer

Numerus fixus: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen, daarom wordt er geloot voor deze opleiding.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht