Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Toegepaste Psychologie

Een afgestudeerd toegepast psycholoog draagt bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Voorbeelden van functies die je als toegepast psycholoog kunt vervullen zijn; (beleids)adviseur, trainer, marktonderzoeker, preventiewerker, toegepast arbeidspsycholoog, medewerker werving- en selectiebureau, assistent-psycholoog, mediator, loopbaanbegeleider en jongerenhulpverlener.

Als toegepast psycholoog draag je bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Denk daarbij aan situaties als:

  • Het opzetten van een effectieve voorlichtingscampagne tegen virtueel pesten.
  • Sociaal angstige mensen meer laten ondernemen.
  • Als manager de juiste persoon in de juiste functie krijgen.
  • Vroegtijdig schooluitval voorkomen.
  • Iemand met een burn-out succesvol laten herintreden.
  • Het zoeken van de beste begeleiding voor rugzakkinderen op school.
  • Ouderen langer laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Werkvelden

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie staan vier werkvelden centraal:

Je richt je op de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanaf de geboorte tot het moment dat zij hun opleiding afronden; een jaar of 25. Je begeleidt hen bij abnormale, maar ook bij normale ontwikkelingen. Daarbij richt je je ook op de mensen om de persoon heen. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, opvoeders en eventueel betrokken professionals. In het werkveld kan je door een scholengemeenschap in Amsterdam Zuidoost gevraagd worden om het pesten op hun school terug te dringen. Je observeert de school en interviewt docenten en leerlingen. Vervolgens zet je een training op die in alle klassen kan worden georganiseerd.

Je richt je op het bevorderen van gedragsverandering van mensen. Zo stimuleer je mensen bijvoorbeeld om duurzamer met energie om te gaan of je beïnvloedt consumenten tot de aanschaf van bepaalde producten. Het werkveld besteedt bijzondere aandacht aan de grootstedelijke context. Je leert om als gedragsdeskundige om te gaan met de grote hoeveelheid prikkels en keuzemogelijkheden in een grote stad. Een situatie uit het werkveld kan zijn dat de gemeente Amsterdam je vraagt om een campagne tegen onnodig watergebruik op te zetten. Jij weet immers hoe je op een positieve manier het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

In dit werkveld doe je specifieke kennis en ervaring op om te werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, hulpverlening, gevangeniswezen, reclassering of welzijnswezen. Je hebt te maken met kinderen, jongeren en volwassenen. Je werkt meestal met individuen of kleine groepen. Door begeleiding, coaching of voorlichting probeer je problemen op te lossen of zelfs te voorkomen. Je probeert mensen gezonder te laten leven. Ook kan het zijn dat je hier onderzoek naar doet. Wat is er nodig om gezond gedrag te bevorderen? Hoe wordt dit nu gedaan? Hoe kunnen we problemen beter begrijpen op basis van onderzoek? Een praktijkvoorbeeld uit het werkveld is coachingsgesprekken voeren met de ouders van een kind met angststoornissen bij het Riagg.

Je probeert een optimale afstemming te bereiken tussen mensen, hun werk en de organisatie ervan. Hierbij richt je je op de werknemers, het team en de gehele organisatie. Het kan zijn dat je in het werkveld bij een re-integratiebureau aan de slag gaat. Door coaching probeer je mensen met een burn-out te motiveren om weer aan het werk te gaan op een uitdagende plek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juni 2017