Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Toegepaste Psychologie

Als toegepast psycholoog kun je in verschillende werkvelden aan de slag. Voorbeelden van functies zijn:

 • (beleids)adviseur
 • trainer
 • marktonderzoeker
 • preventiewerker
 • toegepast arbeidspsycholoog
 • medewerker werving- en selectiebureau
 • assistent-psycholoog
 • mediator
 • loopbaanbegeleider
 • jongerenhulpverlener

Als toegepast psycholoog draag je bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Denk daarbij aan situaties als:

 • Het opzetten van een effectieve voorlichtingscampagne tegen virtueel pesten.
 • Sociaal angstige mensen meer laten ondernemen.
 • Als manager de juiste persoon in de juiste functie krijgen.
 • Het terugdringen van vroegtijdig schooluitval.
 • Iemand met een burn-out succesvol laten herintreden.
 • Het zoeken van de beste begeleiding voor rugzakkinderen op school.
 • Ouderen langer laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Werkvelden

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie staan vier werkvelden centraal:

Je richt je op de ontwikkeling van kinderen en jongeren vanaf de geboorte tot het moment dat zij hun opleiding afronden; een jaar of 25. Je begeleidt hen bij bijzondere, maar ook bij normale ontwikkelingen. Daarbij richt je je ook op de mensen om de persoon heen. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, opvoeders en hulpverleners eventueel betrokken professionals.

Voorbeeld uit de praktijk

Je wordt door een scholengemeenschap in Amsterdam Zuidoost gevraagd om het pesten op hun school terug te dringen. Je observeert en interviewt leerlingen en leerkrachten. Vervolgens zet je een training op die in alle klassen kan worden georganiseerd.

Je richt je op het bevorderen van gedragsverandering van mensen. Zo stimuleer je mensen bijvoorbeeld om duurzamer met energie om te gaan of je beïnvloedt consumenten tot de aanschaf van bepaalde producten. Je leert om als gedragsdeskundige om te gaan met de grote hoeveelheid prikkels en keuzemogelijkheden in een grote stad.

Voorbeeld uit de praktijk

De gemeente Amsterdam vraagt je om een campagne tegen onnodig watergebruik op te zetten. Jij weet immers hoe je op een positieve manier het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

In dit werkveld doe je specifieke kennis en ervaring op om te werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, hulpverlening, gevangeniswezen, reclassering of welzijnswezen. Je hebt te maken met kinderen, jongeren en volwassenen. Je werkt meestal met individuen of kleine groepen. Door begeleiding, coaching of voorlichting probeer je problemen op te lossen of te voorkomen. Je probeert mensen gezonder te laten leven. Ook kan het zijn dat je hier onderzoek naar doet. Wat is er nodig om gezond gedrag te bevorderen? Hoe wordt dit nu gedaan? Hoe kunnen we problemen beter begrijpen op basis van onderzoek?

Voorbeeld uit de praktijk

Een GGZ instelling vraagt jouw advies om groepsbijeenkomsten voor mensen met een verslaving interactiever te maken. Met jouw advies zet je deelnemers aan tot actieve inbreng en reflectie.

Je probeert een optimale afstemming te bereiken tussen mensen, hun werk en de organisatie van dit werk. Hierbij richt je je op de werknemers, het team en de gehele organisatie.

Voorbeeld uit de praktijk

Je gaat aan de slag bij een re-integratiebureau. Door coaching probeer je mensen met een burn-out te motiveren om weer aan het werk te gaan op een uitdagende plek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 juli 2017