Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Toegepaste Psychologie

De wereld om ons heen verandert voortdurend en met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie werk je op verschillende manieren aan je onderzoeksvaardigheden.

In het eerste jaar oefen je verschillende onderzoeksvaardigheden in kleine projectgroepjes. Ter ondersteuning volg je projectonderwijs en vakken als Onderzoeksmethoden.

In het tweede studiejaar doe je in groepjes onderzoek voor een echte opdrachtgever. Je schrijft naar aanleiding van je eigen onderzoek een advies of je ontwerpt een interventie.

Je sluit de opleiding af met een onderzoek dat je zelfstandig uitvoert voor een zelfgekozen opdrachtgever. Je maakt gebruik van wetenschappelijke literatuur en van praktijkonderzoek. Op basis van dit onderzoek schrijf je een adviesrapport of ontwerp je een interventie; dit noemen we een ‘beroepsproduct’.

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juni 2017