Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - jaar 4

In het vierde jaar volg je een minor en je afstudeeropdracht.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. Je volgt een minor in het laatste jaar van de opleiding. De minor heeft als doel om je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken.

Je kunt een minor volgen bij Toegepaste Psychologie, maar je kunt ook een minor kiezen bij een andere opleiding. Interessante minoren bij Toegepaste Psychologie zijn bijvoorbeeld Sportpsychologie en Van Brein tot Gedrag. Voor sommige minoren gelden bepaalde instapvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle minoren op www.hva.nl/minoren.

AFSTUDEREN

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Hieronder vind je twee voorbeelden van afstudeeropdrachten.

Arbeid en Organisatie

De eigenaar van een restaurant in Amsterdam wil een project starten om werkloze jongeren weer aan het werk te krijgen. Hij vraagt jou hoe hij professionals (toegepast pscyhologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en pedagogen) kan motiveren om aan zijn project mee te werken. Om deze vraag naar motivatie te onderzoeken hou je een literatuuronderzoek en interview je verschillende professionals.

Consument en Maatschappij

Je krijgt de vraag om een webwinkel opnieuw vorm te geven, zodat er meer producten verkocht worden. Je begint een literatuuronderzoek naar het gebruik van websites. Door middel van interviews met bezoekers van de website maak je inzichtelijk wat voor soort doelgroep het is. Als einddocument lever je een adviesrapport op waarin je aangeeft welke vormgeving het meest geschikt is voor de webwinkel.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 juli 2016