Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Toegepaste psychologie

Het tweede en derde studiejaar vormen samen met jaar vier de hoofdfase van de opleiding. In deze jaren wordt je basis van psychologische kennis en vaardigheden verder uitgebouwd.

Jaar 2 is verdiepend wat betreft gespreksvaardigheden, coachingsvaardigheden en trainingsvaardigheden. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek zodat je zelfstandig je afstudeeronderzoek in jaar 4 kunt uitvoeren.

Tijdens de hoofdfase krijg je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in een van de werkvelden: Onderwijs en Ontwikkeling, Consument en Maatschappij, Arbeid en Organisatie of Gezondheid, Zorg en Welzijn.

De praktijkcomponent is een belangrijk deel van je opleiding; al vanaf het tweede blok in de propedeuse ga je stage lopen. Dit wordt langzaam opgebouwd naar uiteindelijk drie kwartalen in je derde jaar.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 juli 2016