Hogeschool van Amsterdam

Toegepaste Psychologie

Bachelor, deeltijd

Een toegepast psycholoog werkt met mensen, hun gedrag en hun omgeving. Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je het gedrag van mensen kan begrijpen en beïnvloeden. Het grootstedelijke karakter van Amsterdam is zoveel mogelijk verwerkt in de lesstof. Hierdoor word je een toegepast psycholoog die in kan spelen op grootstedelijke psychologische vraagstukken.

Toegepaste Psychologie wat voor jou?

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en de gevoelens van mensen? Kun je je verplaatsen in andermans situatie? Houd je van de dynamiek van een multiculturele samenleving. Heb je interesse in het effect dat het leven in de stad heeft op het gedrag van mensen? Dan is Toegepaste Psychologie wellicht geschikt voor jou.

Toegepaste Psychologie deeltijd

In het propedeusejaar staat de basiskennis van de toegepaste psychologie centraal. Daarnaast werk je aan verschillende vaardigheden en attitudes die passen bij het beroep van een toegepast psycholoog. Het onderwijsprogramma sluit bij voorkeur aan op de werkervaring die je meeneemt. Je legt zoveel mogelijk de verbinding met de praktijk. Vanaf het tweede jaar staat ieder half jaar een kerntaak van de toegepast psycholoog centraal. Gedurende de opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider, die je helpt om de studie op een voor jou zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te vullen.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges en trainingen. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 10. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Een afgestudeerd toegepast psycholoog draagt bij aan individuele en maatschappelijke oplossingen. Voorbeelden van functies die je als toegepast psycholoog kunt vervullen zijn: medewerker werving- en selectiebureau, (beleids)adviseur, toegepast arbeidspsycholoog, trainer, marktonderzoeker, preventiewerker, jongerenhulpverlener, mediator, loopbaanbegeleider en assistent-psycholoog.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in op 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op minimaal vijf werkdagen voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving word je uitgenodigd voor de studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht