Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Toegepaste Psychologie

Wil je in 2017 met je opleiding beginnen, schrijf je dan in aan de hand van het stappenplan inschrijven. Doe je verzoek tot inschrijving bij voorkeur voor 1 mei 2017, maar uiterlijk 15 augustus. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen. De dag begint met een theoretische toets, vervolgens een hoorcollege, een interactieve casus en tenslotte een terugkoppeling. Voor deze dag is een selectie gemaakt van relevante vakken waar je mee te maken krijgt als je hier komt studeren. In werkelijkheid is het onderwijs (nog) veel diverser.

08:45 – 09:00 uur inloop
09:00 – 09:20 uur introductie
09:20 – 10:10 uur toets Inleiding in de Psychologie
10:10 – 10:30 uur pauze
10:30 – 11:20 uur hoorcollege Observeren en Interpreteren
11:20 – 12:30 uur casusbijeenkomst
12:30 – 13:00 uur pauze
13:00 – 17:00 uur terugkoppeling


 

De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • vrijdag 25 augustus 2017 van 09.00 tot 17.00 uur

Het studiekeuzeadvies is gebaseerd op de toetsresultaten en de terugkoppeling van het casusgesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 11 juli 2017