Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie werk je aan een goede theoretische basis en leer je psychologische kennis toe te passen op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

In het studieprogramma staan de verschillende kerntaken van de toegepast psycholoog centraal:

  • beoordelen van gedrag
  • beïnvloeden van gedrag
  • professioneel werken
  • praktijkgericht onderzoek

Na het brede propedeusejaar, en de verdieping in de verschillende kerntaken in het tweede en derde jaar, start je in het vierde jaar met een minor die je zelf kiest. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. De minor heeft als doel om je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Op hva.nl/minoren vind je meer informatie en het huidige minorenaanbod.

De tweede helft van het vierde jaar besteed je aan je afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht kun je uitvoeren in je eigen organisatie en op je eigen werkplek. Je kunt er ook voor kiezen om de afstudeeropdracht in een andere organisatie uit te voeren.

Een studieloopbaanbegeleider/coach begeleidt je in het zo effectief en efficiënt organiseren en uitvoeren van je studie. Daarnaast werk je samen en leer je met en van je medestudenten door middel van intervisie, gezamenlijke colleges, werkcolleges en trainingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 november 2017