Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie werk je aan een goede theoretische basis en leer je psychologische kennis toe te passen op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids bij de verschillende leerjaren.

In het studieprogramma staan de verschillende kerntaken van de toegepast psycholoog centraal:

  • signaleren en beoordelen van gedrag
  • begeleiden en coachen bij het verbeteren van menselijk functioneren
  • adviseren rond verandering van menselijk gedrag
  • trainen in inter- en intrapersoonlijke vaardigheden
  • voorlichten over gedragsvraagstukken

De opbouw van de deeltijdopleiding is gebaseerd op deze vijf kerntaken. In het eerste jaar – de propedeuse – staan basiskennis, -vaardigheden en -attitudes van de toegepaste psychologie centraal en leer je hoe je deze toepast in de praktijk. Vanaf het tweede jaar staat ieder half jaar een kerntaak centraal.

Na het brede propedeusejaar, en de verdieping in de verschillende kerntaken in het tweede en derde jaar, start je in het vierde jaar met een minor die je zelf kiest. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. De minor heeft als doel om je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Op hva.nl/minoren vind je meer informatie en het huidige minorenaanbod.

De tweede helft van het vierde jaar besteed je aan je afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht kun je uitvoeren in je eigen organisatie en op je eigen werkplek. Je kunt er ook voor kiezen om de afstudeeropdracht in een andere organisatie uit te voeren.

Propedeuse

Psychologie Basis I Psychologie Basis II Toegepaste Psychologie Basis I Toegepaste Psychologie Basis II

Hoofdfase 1

Signaleren en Beoordelen I Signaleren en Beoordelen II Coachen, Begeleiden / Adviseren I Coachen, Begeleiden / Adviseren II

Hoofdfase 2

Trainen I Trainen II Voorlichten I Voorlichten II

Hoofdfase 3

Minor (30 EC) Afstuderen

 

Een studieloopbaanbegeleider/coach begeleidt je in het zo effectief en efficiënt organiseren en uitvoeren van je studie. Daarnaast werk je samen en leer je met en van je medestudenten door middel van intervisie, gezamenlijke colleges, werkcolleges en trainingen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 juli 2017