Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Toegepaste Psychologie

  • 240 studiepunten, verdeeld over vier jaar.
  • Elk studiejaar kun je 40 studiepunten behalen voor de lesprogramma’s en 20 studiepunten voor het uitvoeren van praktijkopdrachten.
  • Tijdens je opleiding heb je één dag per week les; daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie en praktijkopdrachten.
  • Er is geen weekendonderwijs.
  • Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Contacturen

Deze opleiding biedt studenten 10 contacturen per week in het eerste studiejaar op maandag. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ca. 25 uren alleen of met mede-studenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juni 2017