Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sportkunde

Je wordt tot Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma. Na inschrijving doe je mee aan de selectie, omdat de opleiding een beperkt aantal plaatsen heeft (numerus fixus).

Met een havo- of vwo-diploma ben je toelaatbaar met elk profiel. 

Heb je een diploma in Sport en Bewegen (S&B) op niveau 4 of CIOS? Dan kom je in aanmerking voor het versnelde zij-instroomtraject. Het versnelde traject bestaat uit een driejarig programma waarbij het eerste jaar speciaal is ingericht voor zij-instromers. Het driejarige programma richt zich in het eerste jaar voornamelijk op het ontwikkelen van theoretische bagage.

Eisen zij-instroomtraject

  • Je bent in het bezit van een CIOS-diploma of mbo Sport en Bewegen niveau 4.
  • Je moet het theorie-examen van de selectiedag met goed gevolg hebben afgelegd.
  • Je hoeft geen fysieke sporttest en groepsinterview te doen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voor afgestudeerden hbo of wo is er eventueel de mogelijkheid om vrijstellingen te krijgen. De examencommissie van de opleiding bepaalt eventuele vrijstellingen op individuele basis.

Instroom vanuit andere Sportkunde-opleiding

Je kunt niet instromen in het tweede jaar van Sportkunde – leerroute SM&O aan de HvA met een propedeuse-diploma Sportkunde van een andere hogeschool. Het studieprogramma van Sportkunde – leerroute SM&O wijkt voor dertig procent af van andere Sportkunde-opleidingen. Daarnaast heeft Sportkunde – leerroute SM&O als enige Sportkunde-opleiding een numerus fixus (selectieprocedure).

Wil je in aanmerking komen voor de 21+ test? Schrijf je dan in vóór 15 januari op hva.studielink.nl. De opleiding nodigt je uit voor de 21+ test. 

Onderdelen 21+ test

  • Nederlands tekstverklaren
  • rekenen/wiskunde
  • project-/operationeel management

Ter voorbereiding op de 21+test ontvang je informatie per e-mail. Vragen? Bel naar 020-595 3431 (bereikbaar in de middag op ma, di, woe en do). Wanneer je slaagt voor de 21+ test ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de toelatingstoets van Sportkunde - leerroute SM&O.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentzaken vragen om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Kijk bij diplomawaardering voor meer informatie.

Voor kandidaten met een handicap of chronische ziekte bestaat een aparte procedure voor de toelating van Sportkunde - leerroute SM&O. Neem voor meer informatie contact op met docent Luuk Schoenmakers.

Telefoon: 06 2115 8145 of e-mail: l.schoenmakers@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 12 februari 2018