Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Sportkunde

Je wordt tot opleiding Sportkunde-leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) toegelaten als je voldoet aan de toelatingseisen én als je geselecteerd wordt.

Je kunt je vanaf 1 oktober 2017 tot 15 januari 2018 via Studielink inschrijven voor Sportkunde - leerroute SM&O voor het studiejaar 2018-2019. Voor inschrijving heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt circa vijf werkdagen in beslag. Na inschrijving doe je mee aan de selectie, omdat de opleiding een beperkt aantal plaatsen heeft (numerus fixus). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de opleiding. 

Meer informatie over de selectieprocedure vind je vanaf eind september 2017 op deze website.

Vergeet niet om je voor 1 mei 2018 ook voor een andere opleiding bij Studielink in te schrijven voor het geval je niet geselecteerd wordt.

Meer informatie over de selectieprocedure vind je vanaf eind september 2017 op deze website.

De data voor de selectiedagen voor studiejaar 2018-2019 vind je vanaf het najaar van 2017 op deze pagina.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 5 september 2017