Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Social Work

Het werkveld voor de sociaal werker is breed. Je profiel – al dan niet in combinatie met een van de afstudeerrichtingen – geeft je toegang tot een van de sectoren in het brede werkveld.

Welke eigenschappen heb je nodig om een goede sociaal werker te worden? Docenten en studenten geven antwoord op deze vraag.

Bekijk het filmpje (1.48 min)

Mogelijke beroepen en werkvelden

 • sociaal werker (in de GGZ, detentie, verslavingszorg, zorg voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking of ouderenzorg en geriatrie)
 • jeugdhulp- of jeugdzorgwerker
 • jongerenwerker
 • maatschappelijk werker
 • sociaal en cultureel ondernemer
 • pleegzorg en jeugdbescherming
 • jeugdreclassering en jeugdgevangenissen
 • buurtwerker
 • reclasseringsmedewerker
 • welzijnsorganisaties en sociale wijkteams
 • ngo’s op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding
 • ondersteuning van bewonersorganisaties, belangenbehartiging, actiegroepen en sociale bewegingen
 • maatschappelijke opvang
 • zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • educatieve organisaties
 • ambulante jeugdhulp
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 februari 2019