Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bachelor, voltijd

De opleiding SPH leidt je op tot een professional die begeleiding biedt aan mensen die door bijzondere omstandigheden en beperkingen niet zelfstandig kunnen functioneren in hun alledaagse leefsituatie. In de begeleiding staat het leiden van een zinvol leven centraal. Het alledaagse leven is hierbij jouw hulpmiddel. Je ontwikkelt een eigen kijk op de manier waarop cliënten sterker kunnen worden en zich kunnen ontwikkelen. Je betrekt hierbij de omgeving van de cliënt en je houdt rekening met invloeden vanuit de samenleving.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening wat voor jou?

Als SPH’er heb je inlevingsvermogen, ben je maatschappelijk betrokken en kan je situaties analyseren. Je weet wat doorzetten is, je hebt gevoel voor rechtvaardigheid en je gaat goed met mensen om. Herken je jezelf hierin? Dan is deze opleiding wellicht geschikt voor jou.

SPH

SPH aan de Hogeschool van Amsterdam volg je midden in Amsterdam. Je krijgt tijdens je opleiding te maken met een grote diversiteit aan mensen en hulpvragen. Je doet veel praktijkervaring op tijdens stages en praktijkopdrachten en in methodiekprogramma’s. Bij een praktijkopdracht observeer je bijvoorbeeld een cliënt en doe je een verbetervoorstel voor het handelen van de hulpverlener. In methodiekprogramma’s werk je continu met voorbeelden uit de praktijk. Daarbij kan het gaan om de actualiteit, voorbeelden uit je eigen stage of om ervaringen van de docent.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit colleges en practica. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Als sociaal pedagogisch hulpverlener begeleid je mensen die thuiswonend zijn of – al dan niet gedwongen – zijn opgenomen in een instelling. Dat kan zowel individueel als in groepen. Het gaat om mensen die door een combinatie van factoren en omstandigheden voor korte of lange duur professionele ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in hun woon- en leefsituatie. De oorzaak ligt bijvoorbeeld in een handicap, ziekte, stoornis, relatie- of gezinsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht