Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Lees meer informatie over diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Ondersteunende cursus

Om je goed voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen kun je een voorbereidende cursus volgen bij de Hogeschool van Amsterdam. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor het 21+ toelatingsexamen.

Lees verder

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Niet alleen om het onderwijs goed te volgen, maar ook met het oog op jouw toekomstig beroep. Je moet kunnen onderhandelen met instanties, overleg voeren met collega’s en hulpverlening bieden aan cliënten. Om als buitenlandse student toegelaten te worden tot één van onze opleidingen geldt daarom de eis dat je naast een voldoende buitenlands diploma in het bezit bent van een NT2-certificaat.

Op de Hogeschool van Amsterdam leidt het Taal- en Schakeltraject (TST) anderstaligen op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie. Kenmerkend is het aanbod van Nederlands als Tweede Taal in combinatie met hbo-studievaardigheden en schakelvakken gericht op vaktaal en vakkennis (taalgericht vakonderwijs).

Zie voor meer informatie hierover Het Taal-en Schakeltraject en Het Staatsexamen Nederlands.

Studenten die de studie –na tijdelijke onderbreking- weer willen oppakken, moeten na aanmelding in Studielink rekening houden met een procedure van 6 tot 8 weken voor het opstellen van een persoonlijk studieplan in samenwerking met de instroomcoördinator, welke ter accordering voorgelegd moet worden aan de Examencommissie.

Alleen verzoeken van studenten die zich via Studielink hebben aangemeld, worden door de examencommissie in behandeling genomen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017