Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Je kunt je niet meer inschrijven voor studiejaar 2018-2019. De uiterste inschrijfdeadline was 1 mei. Voor studenten die huidig studiejaar bij een andere opleiding van de HvA of een andere instelling (hogeschool of universiteit) studeren en willen (of moeten) switchen, geldt een uitzondering. En ook als je je voor 1 mei al had ingeschreven voor een andere opleiding, maar na 1 mei je studiekeuze wijzigt, mag je je nog inschrijven tot uiterlijk 15 augustus.

Tijdens de studiekeuzecheck ben je alvast voor een dag student. Je krijgt een realistisch beeld van het onderwijs en de inhoud van de opleiding die je wilt volgen. Bovendien maak je al kennis met docenten van de opleiding en je medestudenten.

De studiekeuzecheck bestaat uit verschillende onderdelen.

Door middel van een college, een praktijkopdracht en twee verschillende vormen van toetsing laten we je kennis maken met onze opleiding. Je komt ook in contact met docenten en studenten zodat je al iets van de SPH-sfeer kan meemaken! Bij het college inleiding SPH hoor je meer over de actuele stand van zaken omtrent het SPH beroep. Begrippen als methodiek, complexe leefsituaties en professionele competenties komen daarin aan de orde. Daarna ga je aan de hand van deze inhoud oefenen met een meerkeuzetoets zodat je een eerste indruk krijgt hoe het toetsen bij onze opleiding gaat.

09:45 – 10:00 uur inloop
10:00 – 11:00 uur college inleiding SPH
11:00 – 12:00 uur theorietoets
12:00 – 12:30 uur pauze
12:30 – 13:45 uur practicum feedback geven
13:45 – 14:45 uur assessment
14:45 – 15:15 uur evaluatie

 De studiekeuzecheck vindt plaats op:

  • zaterdag 7 april 2018 van 10.00 - 15.15 uur
  • zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 - 15.15 uur
  • zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 - 15.15 uur
  • donderdag 23 augustus 2018 van 10.00 - 15.15 uur

Na inschrijving in Studielink ontvang je een uitnodiging van de HvA. Heb je deze niet ontvangen? Check je spam of neem contact op via hva.nl/vragenformulier.

De toetsing bestaat uit drie delen:

  1. Je vult een online vragenlijst in met standaardvragen en opleidingsspecifieke vragen.
  2. Je maakt op de SKC dag een theorietoets over “Inleiding SPH”.
  3. Na het practicum “feedback geven” laat je in een assessment (gesimuleerde praktijksituatie) zien wat je hebt geleerd.

Je krijgt een studiekeuzeadvies op basis van de resultaten van de theorietoets en het assessment. De vragenlijst dient als aanvullende informatie op het advies. Het advies is positief indien je voor beide toetsen een voldoende haalt. Wanneer je voor een van beide toetsen een onvoldoende haalt ontvang je een negatief advies. Het is belangrijk dat je voor jezelf bedenkt wat hiervan de oorzaak kan zijn en je kans op studiesucces inschat, voordat je besluit om je inschrijving voor de opleiding te vervolgen. Een goede inzet, motivatie, discipline en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk om de opleiding succesvol af te ronden.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 juni 2018