Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Na afronding van je opleiding kun je ervoor kiezen om je verder te verdiepen in het sociaal-agogische vakgebied.

Doorstroomminor

JJe kunt in het vierde jaar van je opleiding kiezen voor de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (SWO). Binnen deze minor kun je je (verder) bekwamen in het uitvoeren van toegepast onderzoek binnen de professionele praktijk. Hiermee kun je je bovendien adequaat voorbereiden op het volgen van een professionele of academische master (binnen hogeschool of universiteit).

Let op: bij doorstroom naar een master/schakeltraject moet je zelf vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie van de universiteit. Er is geen garantie dat je op basis van de doorstroomminor vrijstellingen kunt krijgen.

Master Social Work

Als je de bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening succesvol hebt afgerond en minimaal 3 jaar werkervaring hebt op hbo-niveau in het social work, dan kun je de master Social Work in deeltijd volgen. De master Social Work is bedoeld voor hbo-geschoolde professionals in de sectoren zorg en welzijn die verdieping zoeken in hun vakgebied en willen doorgroeien in de beroepspraktijk.

De opleiding voorziet in een aantoonbare maatschappelijke behoefte: senior professionals die midden in de praktijk staan en door hun opgedane kennis van meerwaarde zijn voor hun organisatie. Zij zijn in staat hun team mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en verbeterslagen te maken ten behoeve van de cliënt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017