Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Tijdens je opleiding ontwikkel je een goed geïnformeerd beeld over het werkveld van de SPH’er. Het werkveld is net zo divers als de cliënten met wie je te maken krijgt.

Er zijn drie soorten hulpverlening waarin je kunt werken: 

1. Ambulante hulpverlening: (Je geeft een of meerdere uren per week begeleiding.) 

De cliënt woont thuis en krijgt ondersteuning om daar te kunnen blijven wonen.

2. Semi-residentiële hulpverlening: (dagopvang) 

De cliënt gaat naar een instelling voor dagbehandeling maar woont gewoon thuis. Denk aan medisch kleuterdagverblijven, Boddaertcentra, dagverblijven voor gehandicapten of psychiatrische klinieken.

3. Residentiële hulpverlening: (dag en nacht opvang)

De cliënt woont in een vervangende thuissituatie. Dat kunnen behandelingstehuizen voor kinderen of jongeren, psychiatrische ziekenhuizen, bejaardenhuizen, tehuizen voor alcohol- en drugsverslaafden of crisisopvang voor gezinnen zijn.

Je bent voor veel verschillende functies opgeleid na het behalen van je diploma. Sommige functies, zoals teamleider of afdelingshoofd, zijn doorgroeifuncties. Hiervoor moet je dus eerst beroepservaring opdoen. Mogelijke beroepen voor een afgestudeerde SPH'er zijn:

 • sociotherapeut
 • groepsleider
 • ambulant hulpverlener
 • woonbegeleider
 • orthopedagogische begeleider
 • penitentiair inrichtingswerker
 • pedagogisch medewerker
 • gezinsbegeleider
 • activiteitenbegeleider
 • wijkteammedewerker
 • casemanager
 • afdelingshoofd en preventie- / voorlichtingsfunctionaris
 • FACT-team medewerker
 • individueel trajectbegeleider
 • ggz-agoog
 • jeugdzorgwerker

Als SPH'er houd je je onder meer bezig met het:

 • begeleiden van cliënten, individueel of in een groep;
 • samenwerken in een team met collega's;
 • samenwerken met andere disciplines (bijvoorbeeld artsen of psychologen);
 • contact onderhouden met het 'thuisfront' van de cliënt;
 • meewerken aan en ontwikkelen van methodiek en behandelingswijzen;
 • creëren van een veilige en uitdagende leefomgeving voor de cliënt;
 • observeren van cliënten om een diagnose te kunnen stellen;
 • opstellen van begeleidingsplannen.

De cliënten waarmee je als SPH’er te maken krijgt zijn mensen van jong tot oud, die met problemen kampen waar ze zelf niet meer uitkomen. Ook niet met hulp van familie, vrienden of buren.

Vooral in grote steden zie je de laatste jaren steeds meer problemen ontstaan door ontwikkelingen als:

 • de toenemende vergrijzing, waardoor de druk op allerlei vormen van thuiszorg groter wordt;
 • een hoog percentage schooluitvallers en een groot aantal zwerfjongeren;
 • de groei van het aantal dak- en thuislozen. Velen onder hen zijn verslaafd en/of oud-psychiatrisch patiënt;
 • de verdergaande individualisering waardoor sommige mensen in een maatschappelijk isolement terechtkomen.

Door deze ontwikkelingen moeten zowel de opleiding SPH als het werkveld zich steeds opnieuw bezinnen op de kerntaken van het werk.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017