Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De wereld om ons heen verandert voortdurend, maar met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

Tijdens de opleiding SPH werk je op verschillende manieren en momenten aan je onderzoeksvaardigheden.

Je ontwikkelt deze vaardigheden al vanaf de start van de opleiding tijdens werkcolleges en onderzoeksopdrachten, waar je het geleerde toepast. Het Individueel Onderzoek in de propedeuse is een voorbeeld van zo’n opdracht. Binnen deze opdracht onderzoek je het thema ‘sociale uitsluiting’ of ‘stigmatisering’. Je gaat naar aanleiding van een idee, vraag, uitdaging of probleem uit de beroepspraktijk aan de slag met een kwalitatief onderzoek. 

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017