Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

In het vierde jaar volg je een minor en studeer je af door individueel een beroepsvraagstuk te analyseren en uit te werken.

Minor

Tijdens het eerste en tweede blok van het vierde jaar volg je een minor. Dat is een keuzeprogramma van 30 studiepunten waarmee je in een half jaar je opleiding verder verbreedt of juist verdiept. Je kunt kiezen voor een minor van SPH of een andere HvA-minor. Je mag er ook voor naar een andere hogeschool of universiteit.

Je werkt hierbij onder andere aan een vraagstuk in opdracht van een instelling waarmee de opleiding samenwerkt (een extern onderzoek). Bij enkele minoren kun je onderzoek doen in het buitenland. Veel gekozen minoren bij SPH zijn:

  • Jeugdzorg
  • Mensen met een Verstandelijke Beperking
  • Werken in Gedwongen Kaders
  • GGZ en Herstel

Voor sommige minoren gelden bepaalde instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie en het complete minorenaanbod bij Minoren.

Doorstroomminor

Je kunt in het vierde jaar van je opleiding kiezen voor de Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (SWO). Binnen deze minor kun je je (verder) bekwamen in het uitvoeren van toegepast onderzoek binnen de professionele praktijk. Hiermee kun je je bovendien adequaat voorbereiden op het volgen van een professionele of academische master (binnen hogeschool of universiteit).

Let op: bij doorstroom naar een master/schakeltraject moet je zelf vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie van de universiteit. Er is geen garantie dat je op basis van de doorstroomminor vrijstellingen kunt krijgen.

Voor meer informatie neem je contact op met Saskia Swart, coördinator Doorstroomminor SWO: s.swart@hva.nl.

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde jaar studeer je af door individueel een beroepsvraagstuk te analyseren en uit te werken. Mede met behulp van een onderzoek kom je tot methodiekontwikkeling. Je legt dit vast in een schriftelijk werkstuk (Beroepsvraagstuk). Dit Beroepsvraagstuk kun je eventueel in het buitenland doen. Vervolgens verantwoord je je bevindingen in een eindgesprek met twee interne examinatoren.

Visieontwikkeling

In de tweede helft van het vierde jaar neemt visieontwikkeling een belangrijke plaats in. Dat gebeurt in studieonderdelen als Verdieping Methodiek en Verdieping Gespreksvoering. Begeleiden en coachen staan centraal in het laatste jaar, zowel de praktijk als de theoretische onderbouwing daarvan. Ook leer je in de programma’s Werken in een Organisatie en De ondernemende Professional meer over organisaties en je rol daarin.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017